Makkar IELTS Graphs From The Past Exams

دانلود کتاب Makkar IELTS Graphs From The Past Exams

کتاب IELTS Graphs From The Past Exams کتابی جامع است که به Task 1 از Writing آزمون آیلتس می پردازد. این کتاب، شامل 167 گراف است که در گذشته در آزمون های رسمی آیلتس دیده شده اند. Kiran Makkar، پس از 9 سال سابقه آموزش به داوطلبان آیلتس، این کتاب را اولین بار در سال 2016 متنشر کرد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter