North Star Reading and Writing Level 5

دانلود کتاب North Star Reading and Writing Level 5

North Star، ویرایش چهارم، یک مجموعه‌ی پنج سطحی انگلیسی است که زبان‌آموز را از طریق محتوای اصیل و گیرای خود جذب می‌کند و او را برای دستیابی به اهداف علمی و شخصی خود توانمند می‌سازد. رویکرد این مجموعه کتاب، تفکر انتقادی هم در ریدینگ-رایتینگ و هم در لیسنینگ-اسپیکینگ است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter