Investment Performance Measurement

دانلود کتاب Investment Performance Measurement

این کتاب با یک یادداشت متواضعانه آغاز می‌شود. من هیچ‌کدام از روش‌هایی را توسعه نداده‌ام که شامل مجموعه‌ای از دانش سنجش عملکرد باشد. بسیاری از مشارکت‌کنندگان، تکامل آنچه هم‌اکنون نشان‌دهنده‌ی عملکرد فعلی این حوزه است، را شکل داده‌اند. من سعی کرده‌ام آن را تشخیص دهم و به آن ارجاع دهم.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter