Investing In 401k Plans

دانلود کتاب Investing In 401k Plans

احتمالاً درباره‌ی برنامه‌های 401(k) از کارفرما، مشاور مالی یا یک دوست چیزی شنیده‌اید، اما سوالاتی درباره‌ی آن دارید، اینکه برای شما مناسب هست یا نه و چگونه می‌توانید در یکی از این برنامه‌ها سرمایه‌گذاری کنید. یا ممکن است از قبل با این برنامه آشنایی داشته باشید، اما فهم بهتری از آنچه این برنامه‌ها ارائه می‌دهند، نیاز دارید. در هر صورت، این کتاب مکان پیدا کردن جواب به سوالات شماست.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter