Intelligent Futures Trading

دانلود کتاب Intelligent Futures Trading

این کتاب برای خواننده‌ی خود، اطلاعات ارزشمندی درباره‌ی تجارت فراهم می‌کند و به او نشان می‌دهد که چگونه یک تاجر باهوش باشد. در این کتاب، یاد خواهید گرفت که چگونه به یکی از چندین فرد استثنایی تبدیل شوید که پیوسته در بازارهای نسیه (Futures Market) پُرسود تجارت می‌کنند. سپس نوبت شماست که این جملات و نظریه‌ها را به مرحله‌ی عمل درآورید.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter