How To Make a Living Trading Foreign Exchange

دانلود کتاب How To Make a Living Trading Foreign Exchange

این کتاب به بررسی اقدامات برنامه‌ریزی مالیاتی موجود برای کمک به خواننده به‌ منظور صرفه‌ جویی مالیاتی در سه حوزه‌ی اصلی می‌پردازد: مالیات بر درآمد، مالیات بر سود سرمایه و مالیات بر ارث.

بسیاری از استراتژی‌های برنامه‌ریزی مالیاتی که در این راهنما شرح داده شده تا انتهای سال مالیاتی در 5 آپریل 2008 به اقدام نیاز دارد. برخی از پس‌اندازهای مالیاتی، نتیجه‌ی فوری به‌همراه خواهد داشت و برخی اقدامات دیگر بعدها نتیجه خواهد داد. عامل شایع در بیشتر موارد نیاز به اقدام تا ضرب‌الاجل مقرر دارد که غالباً 5 آپریل 2008 خواهد بود.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter