Geting Things Done The Art of Stress Free Productivity

دانلود کتاب Geting Things Done The Art of Stress Free Productivity

به معدن طلایی استراتژی‌های کسب انرژی و آرامش بیشتر و دستیابی به موفقیت‌های زیاد با تلاش کمتر خوش آمدید. اگر همچون من هستید، پس دوست دارید کارها را به‌خوبی انجام دهید و از زندگی به‌شکلی لذت ببرید که اگر بیش از حد کار می‌کنید، به‌شکل فزاینده‌ای فرّار به‌نظر برسد. این لزوماً نباید انتخاب بین دو گزینه باشد. این امکان هست که عملکرد خوب و مثبتی داشته باشیم، در حالیکه در جهان کاری روزانه‌ی خود خوشحال هستیم.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter