Fundamentals Of Spectrum Analysis

دانلود کتاب Fundamentals Of Spectrum Analysis

این کتاب قصد دارد خواننده‌ی ناآگاه را با شاخه‌‌ی تحلیل طیف آشنا سازد. برای درک ابزارهای پیچیده‌ی اندازه‌گیری، درک پیش‌زمینه‌های نظری تحلیل طیف مفید است. حتی برای کاربر باتجربه‌ی تحلیل طیف، به‌یاد آوردن برخی اطلاعات پیش‌زمینه‌ای برای جلوگیری از خطاهای احتمالی اندازه‌گیری می‌تواند مفید باشد.

علاوه بر پرداختن به اصول اساسی، این کتاب در مورد کاربردهای نوعی همچون Phase Noise و اندازه‌گیری‌های قدرت کانال اطلاعات خوبی در اختیار خواننده‌ی خود قرار می‌دهد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter