Financial Instruments Pricing Using Cplusplus

دانلود کتاب Financial Instruments Pricing Using Cplusplus

هدف این کتاب، مُدل‌سازی ابزارهای مالی همچون اختیار خرید سهام، اوراق بهادار و محصولات نرخ بهره با معادلات دیفرانسیل جزئی، تفاضل‌های متناهی و C++ است. این کتاب برای متخصصان فن‌آوری اطلاعات و امور مالی طراحی شده که با این حوزه آشنا هستند و می‌خواهند دانش خود را عمیق‌تر سازند و برای آن دسته از خوانندگانی طراحی شده که از تکنیک‌هایی همچون مونت‌کارلو، روش‌های تبدیل فوریه، معادلات دیفرانسیل تصادفی و روش‌های مشبک (برای مثال، روش دوجمله‌ای) برای قیمت‌گذاری ابزاری استفاده می‌کنند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter