مشاوره رایگان 02145328

Day Trading Systems and Methods

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Day Trading Systems and Methods

استفاده از کامپیوتر برای تجارت روزانه هیچگاه تا این اندازه محبوب نبوده است، اما این کار می‌تواند شغل پُرخطری باشد. این کتاب از حقایق ساده‌ی LeBeau و Lucas سود می‌برد و بیشتر در طرف برنده باقی می‌ماند. این کتاب کوچک و فشرده، به اصول اساسی تجارت روزانه می‌پردازد.

Day Trading Systems and Methods دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

دسترسی سریع