Clif Droke Gann Simplified

دانلود کتاب Clif Droke Gann Simplified

افرادی که با روش‌های گان تازه آشنا شده‌اند، حتماً کتاب Gann Simplified را مقدمه‌ای جذاب می‌یابند. کلیف دروک، یک کار عالی در ارائه‌ی 'اصل' نوشته‌های دابلیو. دی. گان انجام داده و خواننده می‌فهمد که بسیاری از کارهای برجسته‌ی امروزی در اصل حاصل کار گان بوده است. ترس 'Steve Woods Author of The Precision Profit Float Indicator' خواهد آمد و تا زمانی‌که جهان وجود دارد، بازارهای صعودی ادامه خواهد داشت- و آن‌ها به‌اندازه‌ی جزر و مد مطمئن هستند، چون ماهیت انسان این است که همه‌چیز را به‌ تاخیر بیندازد.' – برگرفته از کتاب 45 سال در وال‌استریت نوشته‌ی دابلیو. دی. گان. این یکی از چندین پیش‌بینی و نظریه‌ی ایجاد شده توسط گان است که همچنان در عرصه‌ی تجارت و کسب و کار امروز مرتبط و مفید است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter