Christopher Farrell Day Trade Online (2nd Ed)

دانلود کتاب Christopher Farrell Day Trade Online (2nd Ed)

به چند دلیل، کتاب Day Trade Online را نوشتم. اول اینکه به جهان سرمایه‌گذاری نشان دهم که جایگزینی برای استراتژی بخر-نگه‌دار و دعا کن وجود دارد که متاسفانه اکثر سرمایه‌گذاران خُرد از آن استفاده می‌کنند. در حقیقت، از آنجایی‌که این کتاب را در بهار سال 2008 نوشتم، اگر در 31 دسامبر 1999 در شاخص S&P 500 سرمایه‌گذاری کرده و بیش از هفت سال بعد، آن را نگه داشته بودید، در واقع پول از دست داده بودید.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter