Charles Schaap Invest with Success

دانلود کتاب Charles Schaap Invest with Success

چارلز رویکرد مناسبی نسبت به کلمات دارد. او نکات پیچیده را خیلی ساده توضیح می‌دهد. شما یاد خواهید گرفت که در کجا آنچه را که باید بدانید پیدا کنید، چگونه بازار سهام را تحلیل کرده و آن را درک کنید و چگونه پول خود را برای کار کردن قرار دهید. پول یک چیز شخصی است و هر کس باید روش خود را برای برآورده ساختن اهدافی پیدا کند که مناسب برنامه‌ی زندگی اوست. چارلز به شما آنچه را که باید یاد بگیرید و چگونگی سرمایه‌ گذاری موفق را نشان می‌دهد. روش او کار می‌کند و جواب می‌دهد. شما آن را درک می‌کنید، آن را دوست دارید و از او تشکر می‌کنید.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter