CBOT Market Profile Hanbook

دانلود کتاب CBOT Market Profile Hanbook

مطالب موجود در این راهنمای مطالعاتی شش بخشی، از یک سمینار برای اعضایChicago Board of Trade گرفته شده و تاکید آن بر روی درک مفهوم Profile Market و نه استراتژی‌های تجاری است- چون ما فهمیدیم که وقتی تجار CBOT با این مفهوم آشنا شدند، هیچ مشکلی در ایجاد استراتژی‌های سازگار با نوع تجارت خود نداشتند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter