برنامه کلاسهای آنلاین

CBOT Market Profile Hanbook

دانلود کتاب CBOT Market Profile Hanbook

مطالب موجود در این راهنمای مطالعاتی شش بخشی، از یک سمینار برای اعضایChicago Board of Trade گرفته شده و تاکید آن بر روی درک مفهوم Profile Market و نه استراتژی‌های تجاری است- چون ما فهمیدیم که وقتی تجار CBOT با این مفهوم آشنا شدند، هیچ مشکلی در ایجاد استراتژی‌های سازگار با نوع تجارت خود نداشتند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter