Bodie Kane Marcus Investments (6th Ed)

دانلود کتاب Bodie Kane Marcus Investments (6th Ed)

Investments، ویرایش ششم، عمدتاً یک کتاب درسی برای دوره‌های تحلیل سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. اصل هدایت‌بخش ما، ارائه‌ی مطالب در چارچوبی است که توسط هسته‌ی مرکزی اصول بنیادین و ثابت سازماندهی شده است. ما تمام تلاش خود را برای کنار گذاشتن جزئیات تخصصی غیرضروری ریاضی انجام داده‌ایم و بر ارائه‌ی شهودی تمرکز کرده‌ایم که می‌تواند دانشجویان و متخصصان را در مواجهه با ایده‌ها و چالش‌های جدید زندگی شغلی‌شان راهنمایی و هدایت کند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter