GRE Math Conventions

دانلود کتاب GRE Math Conventions

آزمون جی آر ای در گروه آزمون های استعداد تحصیلی است که به صورت کامپیوتری برگزار می شود. آزمون GRE دو ماژول سابجکت و جنرال دارد که در ماژول جنرال مباحت وربال، رایتینگ و کوانت مورد سنجش قرار می گیرد. اعتبار آزمون جی آر ای 5 ساله هست و در ایران نیز برگزار می شود. افرادی که قصد مهاجرت تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد دارند، باید مدرک GRE دریافت کنند. در کتابخانه ی سایت موسسه زبان زنگنه، به روزترین و کامل ترین منابع جی آر ای به صورت رایگان قابل دانلود می باشند. با استفاده از منابع آزمون GRE موجود در سایت می توانید تکنیک های آزمون جی آر ای را آموزش ببینید.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter