Bill Eykyn Price Action Trading

دانلود کتاب Bill Eykyn Price Action Trading

این کتاب راجع‌ به تجارت روزانه است و از خود عملکرد قیمت و نه مجموعه‌ی همیشگی شاخص‌های قیمت استفاده می‌کند. اسناد خزانه‌ی بلندمدت 30 ساله‌ی آمریکا، ابزار محبوبی است که T-Bonds نامیده می‌شود. دلایل خوبی برای انتخاب این ابزار در یادگیری تجارت وجود دارد- یک دلیل اینکه آن‌ها نیازی به آگاهی و دانش دقیق از خود اوراق قرضه ندارند. جاذبه‌های دیگر، چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ای، با نقدینگی، دامنه، رفتار، الگوها و عملکرد قیمت ارتباط دارد که در نقاط اصلی پشتیبانی و مقاومت نشان داده شده است. در بیشتر روزها، T-Bonds فرصت‌های تجاری ارائه می‌دهند که می‌توان از آن‌ها در یک محیط مدیریت پول و برای رسیدن به سود بیشتر استفاده کرد و این کتاب برای نشان دادن چگونگی انجام این کار طراحی شده است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter