Building Automated Trading Systems Cplus NET

دانلود کتاب Building Automated Trading Systems Cplus NET

در چند سال آینده، صنعت صندوق‌های تامین سرمایه‌ گذاری غالباً به سیستم‌های خودکار گزینش و سیستم‌های اجرایی تبدیل خواهد شد. در واقع، این هم‌اکنون در حال رخ دادن است. در حالی که چندین کتاب در حوزه‌ی امور مالی، کد C++ را برای مشتقات قیمت‌ گذاری و انجام محاسبات عددی ارائه داده است، هیچکدام از منظر طراحی سیستم به موضوع نزدیک نمی‌شوند. این کتاب به دو بخش تکنیک‌های برنامه‌نویسی و فن‌ آوری سیستم تجارت خودکار (ATS) تقسیم می‌شود و از شروع و با استفاده از Microsoft Visual C++، طراحی و توسعه‌ی سیستم‌های مالی را آموزش می‌دهد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter