مشاوره رایگان 02145328

Econometrics Theory and Applications with EViews

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Econometrics Theory and Applications with EViews

اقتصاددان‌ها پیوسته با نتایج تحقیقات کمّی اقتصادی روبرو هستند. کتاب Econometrics: Theory and Applications with EViews مقدمه‌ای وسیع و گسترده در مورد روش‌های کمّی اقتصادی همچون چگونگی ایجاد مُدل‌ها، فرض‌های اساسی پشت آن‌ها و چگونگی محاسبه‌ی پارامترها یا سایر مقادیر اقتصادی را در اختیار خوانندگان خود قرار می‌دهد. نویسنده با نشان دادن کاربرد نظریه‌ی اقتصاد سنجی به‌همراه بسته‌ی نرم‌افزاری EViews از طریق استفاده‌ی گسترده از اسکرین‌ شات‌ها، این نظریه را با تمرین‌ها ترکیب می‌کند. تاکید در این کتاب، درک چگونگی انتخاب روش صحیح تحلیل یک موقعیت خاص و چگونگی استفاده‌ی صحیح از این روش نظری است. بسته‌ی نرم‌ افزاری EViews از 'Quantitive Micro Software' قابل‌دسترس است. این کتاب برای دوره‌ی تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد اقتصاد سنجی نوشته شده است.

Econometrics Theory and Applications with EViews دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

دسترسی سریع