تماس سریع

The Little Book of Valuation

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

The Little Book of Valuation

یک راهنمای قابل‌ دسترسی و شهودی برای ارزیابی سهام، کتاب The Little Book of Valuation در مرکز هر تصمیم‌ گیری- خرید، فروش یا نگهداری- مرتبط با سرمایه‌گذاری قرار دارد. در این کتاب، متخصص Aswath Damodaran تکنیک‌های زبانی را توضیح می‌دهد که هر سرمایه‌ گذار می‌تواند آن را درک کند. بنابراین، شما می‌توانید هنگام بررسی گزارش‌های تحقیقی در ارتباط با سهام و انجام تلاش‌های مستقل برای ارزیابی و انتخاب سهام، تصمیمات سرمایه‌ گذاری بهتری بگیرید. نویسنده Damodaran صفحه به صفحه، اصول ارزیابی را بدون نادیده گرفتن مفاهیم کلیدی بررسی کرده و مُدل‌هایی ایجاد می‌کند که به‌راحتی می‌توانید آن‌ها را درک کرده و از آن‌ها استفاده کنید. او رویکردهای گوناگون ارزیابی را از ارزیابی جریان نقدی ذاتی یا تخفیفی یا ارزیابی نسبی تا برخی از عناصر ارزیابی حقیقی انتخابی را پوشش می‌دهد. این کتاب شامل موارد موردی و مثال‌‌هایی است که کمک می‌کند مهارت‌های ارزیابی خود را ایجاد کنید و توسط Aswath Damodaran، یکی از معتبرترین کارشناس‌های امروز نوشته شده و دارای یک برنامه‌ی آیفون همراه (iVal) است که باعث می‌شود درس‌های کتاب بلافاصله قابل‌ استفاده شود. با نگاهی به سرمایه‌ گذاری فردی، این راهنمای معتبر نه‌ فقط به شما کمک می‌کند به‌ سرعت یک شرکت را ارزیابی کنید، بلکه همچنین کمک می‌کند تا به ارزیابی‌های انجام شده توسط دیگران نیز پی ببرید.

The Little Book of Valuation دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

دسترسی سریع