مشاوره رایگان 02145328

Investment Valuation

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Investment Valuation

کتاب Investment Valuation، منبع قطعی اطلاعات در مورد تمام موضوعات مرتبط با ابزارها و تکنیک‌‌های ارزیابی سرمایه‌ گذاری است و در مرکز هر تصمیم سرمایه‌ گذاری، خرید، فروش یا نگهداری قرار دارد. اما قیمت‌ گذاری بسیاری از دارایی‌ها به‌ ویژه پس از بحران مالی اخیر در بازارهای مدرن جهان، به یک کار پیچیده و سخت تبدیل شده است. برای موفق شدن در این حوزه، باید درک کاملی از تکنیک‌های مناسب ارزیابی داشته باشید. این کتاب در بین دانشجویان بازارهای مالی و سرمایه‌ گذاران، با گذشت زمان، ارزش خود را نشان داده است. ویرایش سوم این کتاب کاملاً تجدیدنظر و به‌ روز شده تا شرایط بازار را منعکس کند و مُدل‌های ارزیابی موجود و چگونگی انتخاب مُدل مناسب را در اختیار دانشجویان و متخصصان سرمایه‌گذاری قرار دهد.

Investment Valuation دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

دسترسی سریع