Techniques of a Professional Commodity Chart Analyst

دانلود کتاب Techniques of a Professional Commodity Chart Analyst

موفقیت در تجارت کالا به پیش‌ بینی درست قیمت بستگی دارد. این حقیقت بازار کلاسیک است. با استفاده از نمودارهای قیمت (و سایر شاخص‌های تخصصی ساده)، می‌توان تجارت خود را بهتر زمان‌ بندی کرد، روندهای قیمت را مشخص کرد، فاصله‌ی یک قیمت جدید را تعیین کرد و مکان منطقی برای توقف خرید و فروش و نقاط بالقوه‌ی بازگشت روند را نیز مشخص کرد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter