تماس سریع

Economics and Language

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Economics and Language

این کتاب کوتاه که از شیفتگی زندگی نویسنده با پیوندهای بین زبان رسمی مُدل‌های ریاضی و زبان طبیعی بوجود آمده، دارای پنج مقاله است که هم اقتصاد زبان و هم زبان اقتصاد را مورد بررسی و کاوش قرار می‌دهد. آریل روبنشتاین به ساختار تحمیلی بر روابط دوواحدی در زبان روزمره، توسعه‌ی تکاملی معنای کلمات، ملاحظات نظری کاربردشناسی، زبان عوامل اقتصادی و زبان نظریه‌ی بازی اشاره می‌کند. این مقاله‌های کوتاه آکنده از ایده‌های چالش‌برانگیز برای دانشمندان علوم اجتماعی است که به بازنگری اساسی در بسیاری از مفروضات اولیه‌ی نظریه‌ی اقتصاد و نظریه‌ی بازی کمک می‌کند.

Economics and Language دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

دسترسی سریع