مشاوره رایگان 02145328

Option Spread Strategies Trading Up Down and Sideways Markets

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Option Spread Strategies Trading Up Down and Sideways Markets

تجارت پیچیده با ساختارهای چندسطحی مرزهای جدیدی بر روی تاجران امروزی گشوده است. این کتاب استراتژی‌های گسترش تجارت، با خطر محدود و نامحدود و چگونگی و زمان استفاده از آن‌ها را برای شما شرح می‌دهد.

هشت استراتژی چندسطحی در این کتاب آورده شده و برای تقویت دروس، واژگان، تمرین‌ها و آزمون‌هایی نیز در کل کتاب گنجانده شده است.

Option Spread Strategies Trading Up Down and Sideways Markets دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

دسترسی سریع