Stock Investing for Canadians for Dummies

دانلود کتاب Stock Investing for Canadians for Dummies

این راهنمای اصلاح و به‌ روز شده و پُرفروش کانادایی برای ایجاد یک پرتفوی سهام سودآور نوشته شده است.

آیا می‌خواهید در بازار سهام، درآمد کسب کنید؟ این راهنمای عملی، استراتژی‌های کارشده‌ای را برای تغییر شرایط اقتصادی و انتخاب و مدیریت سرمایه‌گذاری‌های سودآور در بازار، در اختیار شما قرار می‌دهد. شما در شرایط جدید اقتصادی، نفس خواهید کشید و سهام مناسب را برای موقعیت‌های گوناگون انتخاب خواهید کرد- در این کتاب، مثال‌های جدیدی از جهان حقیقی پیدا خواهید کرد که به شما نشان می‌دهد چگونه می‌توانید بازده خود را در بازار سهام به‌حداکثر برسانید.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter