Investors Guide to Charting Analysis for the Intelligent Investor

دانلود کتاب Investors Guide to Charting Analysis for the Intelligent Investor

نمودارها یک جهان پیچیده و گاهاً عجیب هستند که باید از آن‌ها پیروی و تبعیت کرد. داشتن کمی آگاهی از نمودارها برای هر سرمایه‌گذار مشتاقی ضروری است و این نسخه‌ی کاملاً اصلاح و به‌ روز شده از راهنمای نموداری آلیستر بلر، یک بررسی مقدماتی و تحلیل تکنیکی برای سرمایه‌گذاران خصوصی است. کتاب Guide to Charting آکنده از نمودارهای هدفمند و مثال‌های کار شده است و باجزئیات چگونگی عملکرد نظریه‌های نموداری را توضیح می‌دهد. این کتاب که از نقطه‌ نظر سرمایه‌ گذار خصوصی نوشته شده، به شما همه‌ی آنچه که برای شروع تحلیل تکنیکی نیاز دارید، ارائه می‌دهد و برخلاف کتاب‌هایی با این مضمون، متخصصان با تجربه‌تر را نیز شیفته‌ی خود می‌کند. چگونه؟ از طریق موارد زیر:

مقایسه‌ی تحلیل تکنیکی با تحلیل بنیادی؛ بررسی سوابق مشهورترین نمایه‌های نموداری؛ استفاده از تحلیل تکنیکی در نمودارهای اخیر قیمت شرکت FTSE؛ ارائه‌ی تفسیرهای جایگزین از نمودارهای 'زنده'؛ شناسایی مشاوره‌های موفق و ناموفق نموداریست‌های حرفه‌ای. با آشنایی شما از جهان نمودارها، این متن شامل اطلاعاتی در مورد مکان شروع، مقیاس زمانی، اجزای اساسی نمودار قیمت و انواع گوناگون نمودارهاست. این کتاب باید مورد توجه سرمایه‌ گذارانی قرار بگیرد که کمتر با تحلیل تکنیکی آشنا هستند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter