The Wealth of Ideas

دانلود کتاب The Wealth of Ideas

مجموعه‌ای از ایده‌ها که نخستین بار در سال 2005 منتشر شد و به تاریخچه‌ی تفکر اقتصادی از دوران پیش از تاریخ (کتاب مقدس) تا به امروز می‌پردازد. این کتاب که با شیوایی هرچه تمام‌تر نوشته شده، از نظر علمی دقیق و مستند است و بخش‌‌هایی درباره‌ی ویلیام پتی، آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، کارل مارکس، ویلیام استنلی جونز، کارل منگر، لئون والراس، آلفرد مارشال، جان مینارد کینز، جوزف شومپیتر و پیرو اسرافا و چهره‌ها و بحث‌های مهم دیگری درباره‌ی آن دوره دارد. جریان تفکر اقتصادی بین دو قطب مخالف دیده می‌شود: یک قطب ذهنی که مبتنی بر ایده‌های کمبود و فایده است و یک قطب عینی که مبتنی بر مفاهیم هزینه‌های فیزیکی و مازاد است. پروفسور رونکاگلیا بر دیدگاه‌های گوناگون اقتصاد و جامعه و تحولات آن‌ها با گذشت زمان تمرکز می‌کند و ریشه‌‌های رویکرد کمبود-فایده را در مقایسه با رویکرد کلاسیک/کینزی ارزیابی می‌کند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter