Your Inner Path to Investment Success

دانلود کتاب Your Inner Path to Investment Success

یک تاجر نمی‌تواند بازار را کنترل کند، بلکه فقط می‌تواند واکنش‌های خود را نسبت به آن مدیریت کند. این کتاب به شما نشان می‌دهد که چگونه به شخصیت سرمایه‌گذاری‌تان و نقاط ضعف و قوت خود برای انتخاب سرمایه‌ گذاری که با خصوصیات و ویژگی‌های شما بیشتر سازگار است، پی ببرید و چگونه می‌توانید واکنش‌‌های احساسی شدید ناشی از بدست آوردن یا از دست دادن پول را شناسایی، ارزیابی، کنترل و مدیریت کنید.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter