مشاوره رایگان 02145328

An Analysis of the Adv-Decl Line as a Stock Market Indicator (Article)

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

An Analysis of the Adv-Decl Line as a Stock Market Indicator (Article)

این مقاله حول خط صعود-سقوط برای چنین تحلیلی است. در حقیقت، نتیجه‌ گیری ما این است که خط صعود-سقوط به‌عنوان شاخص اصلی بازار سهام، حداقل در زمان بررسی، بی‌ارزش است. نکته‌ی این تحقیق، ضرورتاً اعتباربخشی یا ایجاد آگاهی از بازار سنتی سهام نیست. نکته‌ی این نوع تحلیل این است که می‌تواند و باید در بررسی شاخص‌های 'تخصصی' انجام شود. این نوع اعتباربخشی به تعریف بسیار دقیق از چگونگی عملکرد شاخص اصلی و فرایند اطلاعات گذشته‌ی مرتبط با حرکت‌های نسبی شاخص نسبت به حرکت‌های بازار سهام وابسته است. این اُمید وجود دارد که تکنیک‌های تعریفی استفاده شده در این تحقیق، به بررسی‌های آینده‌ی شاخص‌های دیگر منتهی شود- برای مثال، تکنیک‌های نموداری قیمت سهام. این شاخص‌ها- به‌عنوان خط صعود-سقوط- دارای موقعیت برجسته‌ای در حوزه‌ی سرمایه‌گذاران شرکتی و فردی هستند.

An Analysis of the Adv-Decl Line as a Stock Market Indicator (Article) دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

دسترسی سریع