Market Timing and Technical Analysis

دانلود کتاب Market Timing and Technical Analysis

ما بر این باور هستیم که نمودارها در ژاپن قرن هفدهم برای طراحی قیمت برنج مورد استفاده قرار می‌گرفتند که احتمالاً نشان‌دهنده‌ی اولین استفاده از رشته‌های تحلیل فرایند است. تحلیل تکنیکی، یک ابزار شایع سرمایه‌گذاری در ژاپن امروز است. بازار سهام ژاپن، دومین بازار بزرگ سرمایه‌گذاری تجاری در جهان است (پس از NYSF) و بسیاری از تجار ژاپنی از روش‌های تخصصی‌تری برای فرایندهای بازار خود استفاده می‌کنند. در آمریکا، ریشه‌ی استفاده از تحلیل تکنیکی به 100 سال پیش بازمی‌گردد، زمانی‌ که صورت‌های مالی برای هر نوع تحلیل کمّی آماده بود. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، اگر یک 'محقق' از دفاتر یک شرکت بزرگ بازدید می‌کرد و می‌پرسید: 'وضع کسب و کار چگونه است؟'، بی‌شک مودبانه به او گفته می‌شد: 'به شما مربوط نیست!'

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter