Short and Simple Guide to Smart Investing

دانلود کتاب Short and Simple Guide to Smart Investing

صندوق‌های سرمایه‌ گذاری مشترک عمدتاً بواسطه‌ی تنوع زیادشان، خیلی زود به گزینه‌ی سرمایه‌گذاری در آمریکا تبدیل شده‌اند. با وجود بیش از 8000 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، سخت است که صندوق مناسب را انتخاب کرد. کتاب Short and Simple Guide to Smart Investing ابتدا اصول اولیه را به شما یاد داده و بعد توضیح می‌دهد که صندوق سرمایه‌ گذاری مشترک چیست، چگونه عمل می‌کند و چگونه کمیسیون‌ها و هزینه‌ها بر ROI تاثیر می‌گذارند. ده‌ها نمودار و چارت، شما را با اجزای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری مشترک و ویژگی‌ها، مزایا، نقص‌ها و پتانسیل ریسک آن‌ها آشنا می‌سازد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter