تماس سریع

Active Investing Course Notes

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Active Investing Course Notes

مطالب موجود در این سند قرار نیست مشاوره‌ای باشد و نباید آن را به این شکل تعبیر کرد. این سند دارای نظر و عقیده است و فقط بر این اساس است که باید آن را پذیرفت یا رد کرد. نه ActVest Pty. Ltd. و نه Alan Hull جزو مشاوران مالی مجاز نیستند و فرد یا افرادی که به‌ دنبال مشاوره‌ی مالی هستند، باید با یک مشاور حرفه‌ای تماس بگیرند. هر تصمیمی برای تجارت یا سرمایه‌ گذاری در بازارهای مالی و روش استفاده شده به‌ عهده‌ی فرد یا شرکت است. ActVest Pty. Ltd. و Alan Hull آشکارا هر نوع مسئولیت ناشی از استفاده از این سند، به‌ شکل جزء یا کل، توسط هر فرد، گروه یا شرکتی را رد می‌کنند. ماهیت هر نوع مسئولیت می‌تواند شامل هر چیزی باشد که توسط هر فرد، گروه یا شرکتی انجام یا حذف شده است.

Active Investing Course Notes دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

دسترسی سریع