The Master Swing Trader

دانلود کتاب The Master Swing Trader

مثال‌های زیر نواحی مشترکی از معاملات نوسانی را پوشش می‌دهد و شما را با مکانیسم معاملات نوسانی آشنا می‌سازد. بعد از این سه مثال، من واژه‌نامه‌ای را در اختیار شما قرار می‌دهم که برای فهم اصول اولیه‌ی معاملات نوسانی ضروری است. امیدوارم این مجموعه، شما را در مسیر موفقیت قرار دهد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter