Pattern Cycles

دانلود کتاب Pattern Cycles

ویژگی قیمت‌ها، افزایش و کاهش‌های نسبی در تمام بازه‌های زمانیست. فروشندگان ماهر این رفتار را در تمام بازارها و نمودارهای گذشته مشاهده می‌کنند. جهت نسبی نیز مشخص‌ کننده‌ی حرکت قیمت است. مجموعه‌ی نوسان‌های پایین‌تر، مشخص‌کننده‌ی روندهای نزولی است، در حالی که روندهای صعودی، مجموعه‌ای از نوسان‌های بالاتر را نشان می‌دهد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter