Agriculture Options And Futures For Beginners

دانلود کتاب Agriculture Options And Futures For Beginners

استفاده‌ها و کاربردهای گوناگون قراردادهای آینده را برای تازه‌واردهای بازارهای آینده توصیف می‌کند. نمونه‌های تجاری گوناگون برای تجار همراه با بررسی فرایندهای تجاری، پاسخ به چند سوال شایع در مورد آینده و واژه‌نامه‌ی اصطلاحات استفاده شده، در این کتاب ارائه شده است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter