An Introduction to Categorical Data Analysis

دانلود کتاب An Introduction to Categorical Data Analysis

این یک کتاب عالیست که می‌توان از آن برای تحلیل داده‌های طبقه‌ بندی شده در سطوح گوناگون استفاده کرد که خواندن آن به‌ شدت توصیه می‌شود.

مورد علاقه‌ی بسیاری از خوانندگانی قرار گرفته که در شاخه‌های گوناگون فعالیت می‌کنند: بهداشت و درمان، مالی و پولی، دولتی، بازاریابی محصولات و ورزش.

آلن آگرستی گزارش درخشان دیگری از تحلیل داده‌های طبقه‌ بندی شده نوشته است.

استفاده از روش‌های آماری برای داده‌های طبقه‌ بندی شده در جهان امروز رو به افزایش است. کتاب An Introduction to Categorical Data Analysis، چاپ دوم مقدمه‌ای کاربردی راجع‌ به مهمترین روش‌ها برای تحلیل داده‌های طبقه‌ بندی شده است. این ویرایش جدید، خلاصه‌ای از روش‌هایی است که برای مدت زمان طولانی در تحلیل داده‌هایی همچون آزمون‌های مربع کای (Chi-Squared) استفاده شده و بر رگرسیون لجستیک (Logistic Regression) و سایر روش‌‌های مُدل‌سازی تاکید ویژه‌ای دارد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter