برنامه کلاسهای آنلاین

Fuzzy Engineering Expert Systems With Neural Network Applications

دانلود کتاب Fuzzy Engineering Expert Systems With Neural Network Applications

توضیح به‌ روز شده و منطقی از سیستم‌های تخصصی و شبکه‌های عصبی فراهم می‌کند.

مُدل‌های شبیه‌ سازی که در کتاب‌های دیگر وجود ندارد، پوشش می‌دهد.

موارد و مثال‌های برگرفته از تجربیات نویسندگان به‌ هنگام تحقیق و استفاده از این تکنولوژی در جهان حقیقی را بیان می‌دارد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter