The Wealth of Nations

دانلود کتاب The Wealth of Nations

The Wealth of Nations در 9 مارس سال 1776، در دوران روشنگری اسکاتلند و انقلاب کشاورزی اسکاتلند منتشر شد. این کتاب بر تعداد زیادی از نویسندگان و اقتصاددان‌ها و همچنین دولت‌ها و سازمان‌ها تاثیر گذاشته است. برای مثال، الكساندر همیلتون در نوشتن Report on Manufactures که در آن بر علیه بسیاری از سیاست‌های اسمیت استدلال كرده، تا حدودی تحت تاثیر این کتاب بوده است. جالب اینجاست که همیلتون بیشتر این گزارش را بر ایده‌های ژان باتیست کولبرت استوار کرده و این بخشی از ایده‌های کولبرت بوده که اسمیت به‌خاطر آن کتاب The Wealth of Nations را نوشته است. نویسندگان دیگری نیز تحت تاثیر این کتاب قرار گرفته‌اند و از آن به‌ عنوان نقطه‌ی شروع کار خود یاد کرده‌اند، از جمله ژان باتیست سای، دیوید ریکاردو، توماس مالتوس و بعدها لودویگ فون میزس. الكساندر پوشكین، شاعر ملی روسیه، در رمان شعرگونه‌ی خود در سال 1833، اوژن یونگین، به The Wealth of Nations اشاره می‌كند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter