An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations

دانلود کتاب An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations

در این کتاب، تلاش کرده‌ام ابتدا نشان دهم که هزینه‌های ضروری Sovereign یا جامعه‌ی مشترک‌ المنافع (Commonwealth) چیست. کدامیک از این هزینه‌ها باید با مشارکت عمومی کل جامعه تامین شود و کدامیک با مشارکت بخش‌های خاص یا برخی از اعضای خاص جامعه. ثانیاً، روش‌های گوناگونی که در آن می‌توان کل جامعه را به‌ مشارکت برای تامین هزینه‌های ضروری وادار ساخت چیست و مزایا و معایب اصلی هر یک از این روش‌ها کدام‌ها هستند و ثالثاً و آخر اینکه، دلایل و علل اینکه تقریباً همه‌ی دولت‌های معاصر به‌ سمت گرو گذاشتن بخشی از این درآمد یا قرض بالا آوردن کشیده می‌شوند، چیست و تاثیر این بدهی‌ها بر ثروت حقیقی، تولید سالانه‌ی زمین و کار جامعه چگونه می‌باشد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter