The Forex Trading Course

دانلود کتاب The Forex Trading Course

آگاهی از تجارت باید تعاملی باشد. در این کتاب، با 'تمرین‌هایی' مواجه خواهید شد که مهارت‌های شما را مورد سنجش قرار می‌دهد. این تمرین‌‌ها به شما در سنجش میزان درک مطلب کمک می‌کند و شما را در یافتن و استفاده از اطلاعات ارزشمند برای بررسی شرایط فارکس هدایت می‌کند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter