برنامه کلاسهای آنلاین

Sentiment Indicators Renko Price Break Kagi Point and Figure

دانلود کتاب Sentiment Indicators Renko Price Break Kagi Point and Figure

هدف این کتاب، ارائه‌ی نگاهی تازه به اصول و کاربردهای انواع نمودارهای جایگزین به تاجران مبتدی و باتجربه است. این نمودارها از یک ویژگی مهم برخوردار هستند: اطلاعات را مستقل از زمان نشان می‌دهند و شامل نمودارهای شکست قیمت‌ها، کاگی، رنکو، نقطه‌ای و شکلی و نمودارهای چرخه‌ای هستند. این نمودارها مهم هستند، چون وقتی تاجر یا مدیر یک کسب و کار از آن‌ها به‌ درستی استفاده کند، دیدگاه‌های متفاوتی از شکل احساسات بازار بدست می‌دهد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter