مشاوره رایگان 02145328

Sentiment Indicators Renko Price Break Kagi Point and Figure

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Sentiment Indicators Renko Price Break Kagi Point and Figure

هدف این کتاب، ارائه‌ی نگاهی تازه به اصول و کاربردهای انواع نمودارهای جایگزین به تاجران مبتدی و باتجربه است. این نمودارها از یک ویژگی مهم برخوردار هستند: اطلاعات را مستقل از زمان نشان می‌دهند و شامل نمودارهای شکست قیمت‌ها، کاگی، رنکو، نقطه‌ای و شکلی و نمودارهای چرخه‌ای هستند. این نمودارها مهم هستند، چون وقتی تاجر یا مدیر یک کسب و کار از آن‌ها به‌ درستی استفاده کند، دیدگاه‌های متفاوتی از شکل احساسات بازار بدست می‌دهد.

Sentiment Indicators Renko Price Break Kagi Point and Figure دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

دسترسی سریع