برنامه کلاس های آنلاین

Three Point Reversal Method of Point and Figure Stock Market Trading

دانلود کتاب Three Point Reversal Method of Point and Figure Stock Market Trading

مشکل خرید سهام از هر شرکت مشخص را می‌توان به یکی از این دو روش حل کرد. یک روش، پرسیدن این سوال است: 'آیا باید از شرکت XyZ سهام بخرم؟' روش دیگر پرسیدن این سوال است: 'چه‌ زمانی باید از شرکتXYZ  سهام بخرم؟'

شخصی که سوال 'آیا باید از شرکت XyZ سهام بخرم؟' را می‌پرسد، از یک رویکرد بنیادین برای تحلیل بازار سهام استفاده می‌کند. شخصی که سوال 'چه‌ زمانی باید از شرکتXYZ  سهام بخرم؟' را می‌پرسد، از یک رویکرد تخصصی نسبت به تحلیل بازار سهام بهره می‌گیرد.

تحلیلگر بنیادین به صورت‌های مالی، تاریخچه، کیفیت مدیریت، درآمدها، سود سهام، محبوبیت محصولات، موقعیت نسبی در صنعت و ... می‌پردازد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter