Crypto Economy How Blockchain Cryptocurrency and Token Economy Are Disrupting the Financial World

دانلود کتاب Crypto Economy How Blockchain Cryptocurrency and Token Economy Are Disrupting the Financial World

به‌ دلایل گوناگون، رمزارز منحصر به‌ فرد است. عملکرد اصلی آن، فعالیت به‌عنوان یک سیستم پولی الکترونیک است که به هیچکدام از طرفین تعلق ندارد.

یک رمزارز خوب، غیرمتمرکز است. هیچ بانک مرکزی یا زیرمجموعه‌ای از کاربران وجود ندارد که بتوان بدون رسیدن به اجماع‌ نظر، قوانین را تغییر داد. حاضران در شبکه (گره‌ها) نرم‌ افزاری را اجرا می‌کنند که آن‌ها را به سایرین حاضر در آن شبکه متصل می‌کند تا آن‌ها بتوانند اطلاعات را بین خود به‌ اشتراک بگذارند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter