مشاوره رایگان 02145328

Sentence Completion Task For Item Construction

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Sentence Completion Task For Item Construction

آزمون مقاله نویسی تحلیلی GRE (Analytical Writing Assessment) یک فرآیند تک مرحله ای است که در اکتبر سال 1999، در پاسخ به درخواست جامعه آکادمیک برای برگزاری ارزیابی مهارت های مقاله نویسی تحلیلی و نقادانه شکل گرفت. در اکتبر سال 2002، بخش مقاله نویسی تحلیلی به جزئی از آزمون GRE تبدیل گشت و توسط نمایندگی های GRE برگزار شد. آزمون مقاله نویسی تحلیلی GRE، توانایی دانش آموزان برای ابراز و تثبیت ایده های پیچیده، بررسی دلایل ارائه شده در بحث و جدل، و حفظ یک مباحثه متمرکز و پیوسته را مورد ارزیابی قرار می دهد. این آزمون حاوی دو قسمت نوشتاری جداگانه که در مدت زمان خاصی باید انجام شوند است: ارائه کردن نظر شخصی خود در رابطه با یک موضوع و بررسی کردن یک سری دلایل برای درستی یا نادرستی یک موضوع. شرکت کنندگان در این آزمون مهارت های نوشتاری تحلیلی خود را با انجام هر دو بخش نشان می دهند. پاسخ های دانش آموزان با توجه به استانداردهای GRE مورد بررسی قرار می گیرند.

Sentence Completion Task For Item Construction دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

328 45 - 021کلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی
دسترسی سریع