Internet Source For Writing And Reading

دانلود کتاب Internet Source For Writing And Reading

کتاب Internet Source For Writing And Reading عملکرد یک ابزار نمونه اولیه به نام SourceFinder را در برابر عملکرد توسعه دهندگان بسیار آموزش دیده آزمون مقایسه می کند. SourceFinder، یک موتور جستجوی تخصصی برای یافتن منابع و بخش های خواندن در آزمون GRE است؛ این موتور جستجو از انواع ویژگی های زبانی برای مدل سازی معیارهای جستجوهای خود استفاده می کند تا به صورت خودکار روند انتخاب منبع را انجام می دهد و در عین حال، زمان پردازش منبع را کاهش دهید. ارزیابی دائم، اطلاعات مفصلی را در مورد جنبه های تغییر منبع فراهم می کند که توسط نمونه اولیه فعلی به خوبی مدل نشده است. روش هایی که برای افزایش عملکرد در مناطق شناسایی شده مورد استفاده قرار می گیرند نیز مورد بحث قرار گرفته اند. کتاب حاضر همچنین توصیف صریح تری از وظیفه انتخاب منبع و مجموعه داده های غنی برای دوری از انتخاب های سلیقه ای توسط توسعه دهندگان آزمون ارائه می دهد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter