مشاوره رایگان 02145328

Effect Of Disclosing Essay Writing Topics

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Effect Of Disclosing Essay Writing Topics

برای بررسی تأثیرات انتشار موضوع رایتینگ GRE قبل از روز آزمون، بر عملکرد آزمون و اعتبار آزمون، حدود 300 دانشجوی در آستانه ی فارغ التحصیلی هر کدام دو مقاله نوشتند، یکی در مورد موضوعی که قبلاً از آن اطلاعی نداشتند و دیگری در مورد موضوعی که حدود دو هفته قبل از آزمون در دسترس آنان قرار گرفت. اگرچه برای هر یک از چهار مبحث مقاله مورد مطالعه، هنگامی که موضوع رایتینگ فاش می شد، عملکرد کمی بهتر بود، اما تجزیه و تحلیل ها از نظر آماری تأثیر قابل توجهی بر عملکرد آزمون نشان ندادند. همچنین هیچ اثر آشکاری از این افشاگری در نمرات آزمون وجود نداشت، همانطور که در رابطه عملکرد آزمون با چندین شاخص مستقل مهارت نوشتن منعکس شده است. همچنین در این کتاب، محدودیت های این مطالعه از نظر تعمیم پذیری آن در یک وضعیت آزمایش پر مخاطب و تا حدی که در آن اثرات مثبت و منفی افشاگری بیان شده است، مورد بحث قرار گرفته است.

Effect Of Disclosing Essay Writing Topics دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

328 45 - 021کلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی
دسترسی سریع