Cognitive Patterns Of Gender Differences In Math Admission Tests

دانلود کتاب Cognitive Patterns Of Gender Differences In Math Admission Tests

بیشتر آزمون های استاندارد استدلال ریاضی یا عددی نشان دهنده عملکرد بهتر مردان از زنان است. اگرچه برخی تفاوت ها در استراتژی های مورد استفاده و سایر مهارت های ریاضی (مانند بازیابی واقعیت) در داوطلبان در گروه های سنی پایین تر از نوجوانان مشاهده می شود، اما تفاوت در مهارت های استدلال ریاضی معمولاً در داوطلبان نوجوان ظاهر می شود و این تغییرات در گروه های داوطلبی که با حساسیت انتخاب شده اند، افزایش می یابد. در بسیاری از موارد، علی رغم تلاش برای کنترل متغیرهای پس زمینه مانند دوره های آموزشی، این تغییرات همچنان ادامه دارد. اگرچه اختلافات جنسیتی در عملکرد در بخش ریاضیات آزمون های استاندارد با گذشت زمان کاهش می یابد، تفاوت های جنسیتی در عملکرد در آزمون های پرمخاطره که برای ارزیابی استدلال ریاضی و حل مسئله در نظر گرفته شده، ادامه دارد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter