500GRE Math Flash Cards

دانلود کتاب 500GRE Math Flash Cards

Manhattan Prep و مدرسان درجه‌ی یک GRE آن، جامع‌ترین مجموعه‌ی فلش‌ کارت‌های ریاضی GRE را در بازار عرضه کرده‌اند که برای دانشجویان در تمام سطوح مفید است. آن‌ها یک منبع فشرده اما قدرتمند برای بررسی مفاهیم مهم ریاضی در آزمون GRE هستند. Manhattan Prep's 500 GRE Math Flash Cards مفاهیم پایه‌ا‌ی ریاضی را که در آزمون GRE می‌آید، در اختیار شما قرار می‌دهد. فلش ‌کارت‌ها شامل توضیحات آسان برای پیروی از مفاهیم ریاضی است که درک شما از آزمون را تقویت کرده و مهارت‌های اساسی را در شما ایجاد می‌کند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter