مشاوره رایگان 02145328

Pub Letter Writing

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Pub Letter Writing

هیچ چیزی قابل ‌مقایسه با لذت دریافت یک نامه‌ی شخصی نیست، چه پیام حمایت باشد و چه کارت تشکر دست نوشته یا نامه‌ی دوستانه‌ای پُر از اخبار. نامه‌ها را می‌توان نگه داشت و بارها و بارها خواند. برای قرن‌ها، نامه‌ها شعله‌های عشق را شعله ‌ور یا آن را خاموش می‌کردند. دوستی‌ها را از فرسنگ‌ها حفظ می‌کردند. مجرایی برای دیپلماسی و سیاست بوده‌اند و دانش و اخبار را در سراسر جهان منتشر کرده‌اند. بسیاری از آنچه ما از گذشته می‌دانیم، از نامه‌ها جمع‌ آوری شده است. نامه‌ها در حال حاضر اهمیت خود را از دست نداده‌اند. برای بسیاری از افراد، نامه همچنان قابل ‌قبول ‌ترین رسانه برای برقراری ارتباط در دنیای تجارت، درخواست کار، نوشتن در روزنامه‌ها و ارائه‌ی شکایت‌ها هستند. با این حال، در این عصر فن‌آوری، ایمیل و به میزان کمتری، فاکس زمینه‌های جدیدی از ارتباطات کتبی را معرفی کرده و مجموعه‌های جدیدی از قواعد و سبک را با خود به‌ همراه آورده است. این کتاب راهنمای اولیه برای همه‌ی این اشکال ارتباطی است. بخش 1 کتاب مربوط به آماده‌ سازی برای نامه ‌نگاری است: تصمیم‌ گیری در مورد لحن، سبک و طرح مکاتبات. بخش 2 به ایجاد فرم‌های خاصی مانند نامه‌های تجاری، CVها و درخواست‌ها و شکایات می‌پردازد. بخش 3 به حوزه‌ی رو به گسترش مکاتبات از طریق ایمیل اختصاص دارد. این کتاب همچنین شامل نکات مفیدی برای نوشتن روی صفحه‌ی کامپیوتر است و با کمک مثال‌های بی‌شمار، راهنمایی‌هایی درباره‌ی گرامر، سبک و نقطه ‌گذاری می‌دهد.

Pub Letter Writing دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

دسترسی سریع